Siedziba

Nasze biuro mieści się w nowoczesnym lokalu przy ul. Hetmańskiej 40 a w Rzeszowie. Rzeszów to miasto z którym związana jest nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Miasto rozwija się dynamicznie i staramy się być istotnym elementem tego procesu.

Pozyskanie i wyposażenie siedziby naszej firmy było możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na projekt pn.: „Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez rozwój Ośrodka Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości PINN”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”. Realizacja wspomnianego przedsięwzięcia pozwoliła na poprawę warunków do wdrożenia zaawansowanych, proinnowacyjnych usług wsparcia MŚP województwa podkarpackiego.

W naszym biurze znajdują się trzy nowoczesne, wielofunkcyjne sale wykładowe wyposażone w sprzęt nagłaśniający, rzutniki, komputery. Sale wykorzystywane są do organizacji szkoleń, które realizujemy wspólnie z naszymi partnerami.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy, służymy profesjonalną radą i zapewniamy rzetelne i kompleksowe wykonywanie powierzonych prac.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS