Publikacje

STAŻE NARZĘDZIEM INTENSYFIKACJI WSPÓŁPRACY NAUKI I PRZEMYSŁU


W ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” w październiku 2014 roku wydaliśmy monografię naukową pt. „Staże narzędziem intensyfikacji współpracy i przemysłu”. Autorem opracowania poświęconego tematyce wpływu współpracy przemysłu i nauki na wzrost konkurencyjności województwa podkarpackiego jest prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak, kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje 4 rozdziały:

 

 

 • Potencjał województwa podkarpackiego
 • Modele współpracy nauki i przemysłu, z uwzględnieniem województwa podkarpackiego
 • Regionalne przykłady współpracy nauki i przemysłu
 • Przykłady dobrych praktyk jako rezultat realizacji projektu

 

W publikacji można przeczytać o istniejących już w regionie inicjatywach intensyfikacji współpracy nauki i biznesu, których szczególnym i ważnym

przykładem jest projekt „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”. Wszystkich zainteresowanych wspomnianą tematyką zapraszamy do siedziby INNpuls,

gdzie można otrzymać bezpłatny egzemplarz opracowania.

 

 

 

„PRZEWODNIK INWESTORA”

 

Polecamy Państwa uwadze publikację pn. PRZEWODNIK INWESTORA, która powstała pod redakcją Marcina Czuchnowskiego, przy współpracy naszych pracowników, na zlecenie Centrum Obsługi Inwestora, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przeznaczona jest dla przedsiębiorców (polskich oraz zagranicznych) zainteresowanych inwestowaniem i rozwojem biznesu na terenie województwa podkarpackiego. Składa się z ośmiu rozdziałów:
 • Charakterystyka form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Czynności formalnoprawne związane z rozpoczęciem działalności
 • Formy opodatkowania i związane z nimi rozwiązania
 • Prawo pracy
 • Uwarunkowania prawne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim
 • Procedury lokalizacyjne
 • Zachęty inwestycyjne w województwie podkarpackim
 • Parki technologiczne
 
Przewodnik został opracowany w języku polskim i angielskim. Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Centrum Obsługi Inwestora www.coi.rzeszow.pl.
 
 

„ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - 2013"

 

 

W roku 2013 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego opracowaliśmy ANALIZĘ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - 2013". Celem analizy było określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału inwestycyjnego pięciu powiatów rzeszowskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego oraz przemyskiego. W części pierwszej opracowania omówione zostały:   


 

 • Charakterystyka województwa podkarpackiego pod względem ekonomicznym
 •  Charakterystyka szkolnictwa wyższego  
 • Wykaz największych inwestorów zagranicznych  
 • Charakterystyka branż priorytetowych w województwie podkarpackim  
 • Charakterystyka stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych i przemysłowych, inkubatorów technologicznych  
 • Opis dostępności komunikacyjnej województwa  
 • Atrakcyjność inwestycyjna województwa w zestawieniu z pozostałymi województwami w kraju  

 

  

   

Elementem prac było wykonanie prezentacji najbardziej aytakcyjnych inwestycyjnych województwa podkarpackiego. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi na stronie interenetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.panoramy.podkarpackie.pl

 

Analiza opracowana została w języku polskim i angielskim przez pracowników INNpuls przy współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wykorzystywana jest w pracach Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Rzeszowie  działające w ramach ogólnopolskiej sieci COiE www.coie.gov.pl.

 

 

„PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW – analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012”

 

W roku 2013 na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA opracowaliśmy raport „PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW – analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012”.Raport powinien zainteresować przede wszystkim potencjalnych inwestorów  - polskich i zagranicznych oraz osobami, którzy zajmują się zawodowo lub hobbystycznie bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Raport składa się z ośmiu, zróżnicowanych tematycznie  rozdziałów:

 

 • Rynek pracy, koszty pracy
 • Edukacja
 • Perspektywiczne sektory rozwoju gospodarki regionu
 • Klastry i skupiska przemysłowe
 • Inwestycje w regionie
 • Dostępne sposoby finansowania inwestycji zagranicznych
 • Prawne aspekty inwestowania w województwie
 • Studium przypadku – wybrane przykłady inwestycji zagranicznych


Raport pod redakcją Pawła Wacnika, Moniki Szymańskiej i Natalii Kolber, opracowany został przez pracowników INNpuls przy współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dostępna jest w Centrum Obsługi Inwestora RARR SA w Rzeszowie.

 

 

 

 

„SPINAKER WIEDZY – Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej”

 

Polecamy Państwa uwadze publikację, która powstała pod redakcją naszych pracowników i stanowi kompendium wiedzy na temat przedsiębiorczości akademickiej.

Książka „SPINAKER WIEDZY – Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej” to opracowanie, które uwieńczyło realizację projektu szkoleniowego pod tym samym tytułem. Projekt był skierowany do osób pochodzących z województwa lubelskiego, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania prawem własności przemysłowej i intelektualnej oraz założeniem firmy tylu spin-off lub spin-out.

Opracowanie jest zbudowane z 7 artykułów, odpowiadających blokom tematycznym realizowanego programu szkoleniowego:
 

 • Osobowość przedsiębiorcza
 • Pasjonujący świat innowacyjnej przedsiębiorczości
 • Jak zaistnieć na rynku
 • Chroń swój biznes
 • Prawne i finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Profesjonalny biznesplan
 • Finansowe i pozafinansowe formy wsparcia przedsiębiorczości


Wszystkie artykuły przygotowane zostały przez trenerów, będących praktykami w zakresie odpowiadającym tematyce szkoleń.

Biorą pod uwagę fakt, iż celem publikacji było dotarcie do szerokiego grona odbiorców, stąd też została ona rozkolportowana do bibliotek lubelskich uczelni. Jest również dostępna na miejscu w siedzibie naszej firmy.  Liczymy na to, że tematy w niej poruszone, niczym spinaker, przyspieszą Państwa działania związane z rozpoczęciem rejsu ku przedsiębiorczości.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS