Klastry Doliny Strugu

Od grudnia 2013 roku INNpuls Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za zarządzanie nowopowołanymi klastrami działającymi na terenie mikroregionu Doliny Strugu, tj. na terenie czterech gmin: Tyczyna, Błażowej, Chmielnika i Chyżnego, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa. Na podstawie umowy pomiędzy naszą firmą a Regionalnym Towarzystwem Rolno-Przemysłowym „Dolina Strugu” realizującym Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na przełomie 2013 i 2014 roku powołane zostały dwa klastry - .Klaster Turystyczny Mikroregionu „Dolina Strugu”  oraz  Klaster Producentów i Przetwórców Mikroregionu  „Doliny Strugu”. Głównym celem ich funkcjonowania ma  być konsolidacja ważnych w rozwoju mikroregionu „Dolina Strugu” branż gospodarki – branży przetwórczej i turystycznej.

 
Do naszych zadań, poza powołaniem Klastrów, należy:
 
 • doradztwo w zakresie tworzenia Klastrów;
 • opracowania wstępnej strategii Klastrów;
 • przygotowanie materiałów promujących działalność Klastrów;
 • utworzenie i prowadzenie strony internetowej Klastrów;
 • opracowanie koncepcji współpracy uczestników w celu rozwoju i wdrożenia 
 • identyfikacja i analiza możliwych obszarów współdziałania uczestników Klastrów 
 • zebranie dostępnych informacji (o istniejących i tworzących się klastrach) oraz wskazanie doświadczeń i dobrych przykładów możliwych do wykorzystania w rozwoju Klastrów
 • doradztwo i zarzadzanie w zakresie wspierania budowy sieci strukturalnych Klastrów:
  • podstawy teoretyczne budowy i działalności klastra,
  • dobre praktyki z kraju i ze świata, 
  • przygotowanie strategii rozwoju inicjatyw klastra;
 • organizacja warsztatów tematycznych;
 • organizacja cyklicznych spotkań partnerów Klastrów; 
 • prezentacja i promocja Klastrów wśród władz lokalnych i regionalnych oraz instytucjami działającymi na terenie województwa podkarpackiego.
 
Klaster Turystyczny Mikroregionu „Dolina Strugu” zrzesza właścicieli gospodarstw agroturystycznych, a także osoby planujące działalność w tym zakresie. W chwili obecnej Klaster zrzesza 11 członków – właścicieli i przyszłych właściciel gospodarstwa agroturystycznych.
 
Klaster Producentów i Przetwórców Mikroregionu  „Doliny Strugu” zrzesza producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystywać będą te surowce we własnym przetwórstwie. W chwili obecnej Klaster zrzesza 10 członków - producentów i przetwórców warzyw, owoców, miodu.
 
Oba Klastry mają formułę otwartą, wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji lub przystąpieniem do Klastra zapraszamy do kontaktu i  współpracy. Poniżej znajdą Państwo dokumenty formalno-prawne związane z uczestnictwem w klastrze. 
 
Osoba do kontaktu:
Marcin Czuchnowski  
 
 
 
 
 

Pliki do pobrania

Umowa porozumienie o współpracy Klaster Turystyczny

Deklaracja Członkowska Klaster Turystyczny

Umowa porozumienie o współpracy Klaster Producentów i Przetwórców

Deklaracja Członkowska Klaster Producentów i Przetwórców

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS