Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy

  

  • CZYM JEST AUDYT WZORNICZY?

 

Audyt wzorniczy w przeciwieństwie do tradycyjnej formy powszechnie znanego audytu nie pełni roli kontrolnej a pozwala na zdiagnozowanie potencjału firmy i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. 

Firma oceniana jest pod kątem wykorzystania swojego potencjału i doświadczenia związanego z designem. Audyt wzorniczy pozwala także na oszacowanie zasobów i świadomości potrzeb. To narzędzie pozwalające zrozumieć jak duże możliwości może pełnić wzornictwo. Rezultatem przeprowadzonego audytu jest podjęcie działań prowadzących do wdrożenia wzornictwa w codziennej działalności biznesowej firmy.

 

 

  • DLA KOGO?

 

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP. O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polska Wschodnia. 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego jest szansą dla firm poszukujących możliwości pozyskania trwałej przewagi nad konkurencją i wprowadzenia produktów bądź usług zgodnych z oczekiwaniami użytkowników.

 

   

  • GŁÓWNE ELEMENTY AUDYTU WZORNICZEGO

 

  W ramach audytu przeprowadzana jest analiza następujących obszarów działalności przedsiębiorstwa:

-         oferty produktowej

-         technologii

-         struktury organizacyjnej

-         procesów komunikacji z klientami

-         strategii marketingowej

-         modelu biznesowego 

 

Identyfikowane są również:

-         potencjał rynkowy przedsiębiorstwa i jego oferty

-         potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem

-         klienci

-         konkurencja

-         kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa trendy branżowe.

 

 

  • ELEMENTY STRATEGII WZORNICZEJ

 

1.   Charakterystyka dotychczasowej działalności firmy, zawierająca analizę obecnego stanu wzornictwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, modelu biznesowego. 

2.   Analiza rynkowa i określenie grupy docelowej.

3.   Analiza popytu na rynkach docelowych.

4.   Analiza pozycji konkurencyjnej opartej o podstawowe założenia z zakresu marketingu mix.

5.   Analiza barier formalnych rozwoju przedsiębiorstwa.

6.   Analiza produktowa konkurencji.

7.   Opis trendów rynkowych (branżowych, społecznych i technologicznych) o dużym potencjale wpływu na rynek przedsiębiorstwa.

8.   Wskazanie najważniejszych barier obserwowanych przez przedsiębiorstwo w zakresie realizowanego wzornictwa.

9.   Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie.

10. Ocena możliwości wykorzystania wzornictwa w firmie i jej potencjału w tym zakresie.

11. Określenie kierunków i planów rozwoju firmy w zakresie wzornictwa. Wskazanie działań koniecznych dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania oraz dostosowania wewnętrznych procesów zarządczych w firmie związanych ze stosowaniem wzornictwa.

12. Opis innowacji produktowej/innowacji w procesie biznesowym.

13. Brief projektowy.

14. Opis procesu wzorniczego obejmującego co najmniej tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie.  

15. Harmonogram realizacji poszczególnych celów wraz z kosztorysem.

 

 

  • DOŚWIADCZENIE INNpuls WE WZORNICTWIE:

 

1.   W latach 2017-2023 spółka przeprowadziła ponad 45 audytów wzorniczych wraz ze Strategią Wzorniczą.

2.   Od 2011 r. organizuje konkurs Wzorowe Podkarpackie, którego celem jest popularyzacja idei wzornictwa przemysłowego wśród podkarpackich przedsiębiorców poprzez wyróżnienie firm z tego regionu stosujących w praktyce gospodarczej rozwiązania z zakresu wzornictwa przemysłowego.

3.   Zaprojektowała kilka wyrobów, w tym: foliowe wkłady do opakowań typu BIG-BAG (wdrożone na rynek w marcu 2022 r.); bezprzylgową ościeżnicę regulowaną (wdrożona w grudniu 2022 r.); nową linię produktów małej architektury wykonanych z recyklowanego granulatu wraz z marką produktową i systemem komunikacji wizualnej dla niej.

4.   Współpracuje z ekspertami i projektantami: dr Zbigniew Chmielewski, Wojciech Klęsk, dr. Grzegorz Hajduk. 

 

  •  OPRACOWANE STRATEGIE WZORNICZE

     

 

   

 

 

 

  

 

INNpuls Sp. z o.o.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS