Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy

  

 • CZYM JEST AUDYT WZORNICZY?

 

Audyt wzorniczy w przeciwieństwie do tradycyjnej formy powszechnie znanego audytu, nie pełni roli kontrolnej a pozwala zdiagnozowanie firmy, jej potencjału i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. 

Firma oceniana jest pod kątem wykorzystania swojego potencjału i doświadczenia związanego z identyfikacją wizualną. Audyt wzorniczy pozwala także na oszacowanie zasobów i świadomości potrzeb. To narzędzie pozwalające zrozumieć jak duże możliwości może pełnić wzornictwo.Rezultatem przeprowadzonego audytu jest przzede wszystkim działani w kierunku wzrostu konkurencyjności audytowanej firmy.

 

 

 • DLA KOGO?

 

Na chwilię obecną istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego w ramach Etapu I Działania 1.4 "Wzór na konkurencję". O wsparcie to mogą się ubiegać przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie makroregionu Polski Wschodnie. 

Przeprowadzenie Audytu Wzorniczego jest okazją dla firm, które są innowacyjne i chcą wyprzedzić swoją branżową konkurencję wprowadziając na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt. 

 

  

 

 • GŁÓWNE ELEMENTY AUDYTU WZORNICZEGO

  

 1. Analiza wizerunku marki: obejmująca odczucia kontrahenckie i spostrzeżenia związane z marką, komunikaty i ich spójność, przekazywane w logotypie, graficznych publikacjach, które docierają do odbiorców. Analiza wizerunku musi obejmować nie tylko Klienta ale także głównych jego konkurentów, prowadząc do analizy porównawczej. 
 2. Analiza wzornicza produktów: określenie dojrzałości wzorniczej przedsiębiorstwa na podstawie oferowanych i planowanych do wprowadzenia do oferty produktów. W ramach analizy firma oczekuje obiektywnej oceny jakości projektów, w tym zastosowanego wzornictwa, funkcji użytkowych, ergonomii, analizy pod kątem standaryzacji grup produktowych. Na jej podstawie będzie możliwe określenie pozycji produktów firmy u odbiorców, a także wykazanie dostępnego rynku dla produktów firmy względem rynku już obsługiwanego.
 3. Analiza pod kątem optymalizacji produkcji i sprzedaży: analiza procesu produkcji, zastosowanych rozwiązań technicznych i przyjętej technologii wykonania oraz kanałów dystrybucji i rynków zbytu. Wynikiem powinno być określenie wskazówek wykonawczych, a także wskazanie do modernizacji, rozwoju i rozbudowy parków maszynowych oraz sposobów sprzedażowych z uwzględnieniem systemów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą a jej kontrahentami. 
 

 

 • <

  ELEMENTY STRATEGII WZORNICZEJ

 

 1. Charakterystyka firmy zawierającą analizę wzorniczą w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej; 
 2. Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów; 
 3. Opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście firmy trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek przedsiębiorstwa; 
 4. Ocena poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie; 
 5. Zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie); 
 6. Możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie; 
 7. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.
 
 
 
 • INNpuls DOŚWIADCZONY WE WZORNICTWIE:

 

 1. Opracowanie Strategii Wzorniczych;
 2. Przeprowadzone kilkadziesiąt audytów technologicznych, kreatywności i absorpcji innowacji;
 3. Opracowana koncepcja programu szkoleniowego  związanego z zarządzaniem wzornictwem;
 4. Propozycje krajowych i międzynarodowych projektów wspierających wzornictwo;
 5. Współpraca z ekspertami i projektantami: dr hab. Andrzej Śmiałek; dr Jerzy Dobrzański; dr Zbigniew Chmielewski, Tomasz Łaganowski; Wojciech Klęsk; 

     

 

 • OPRACOWANE STRATEGIE WZORNICZE

   

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

INNpuls Sp. z o.o.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS