Badania na rynek POIR

Badania na rynek POIR 2019

 

  • CO?

 

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 2019 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wspiera projekty inwestycyjne mające na celu wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, w wyniku których nastąpi wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych/znacząco ulepszonych produktów lub usług. Preferowane będą produkty lub usługi wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Badania na rynek 2019 (POIR) ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogłaszane konkursy będą miały zasięg ogólnopolski.

 

  • ILE?

 

Maksymalna wartość projektu to 50 mln EUR, natomiast malsymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln PLN. 

 

  • KIEDY?

 

Pierwszy konkurs Badania na rynek 2019 przewidziany został na dzień 18.02.2019 r. Zakończenie przewidziano na 28.11.2019r. Nabór drugi przewidzany jest na 30.08.2019 r. i potrwa do 31.10.2019 r.

 

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS