Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w MŚP

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w MŚP (FEPW)

 

·         CO?

 

Działanie FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej dofinansowuje kompleksowe projekty na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Wsparcie jest dwuetapowe i obejmuje:

-         I etap: opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;

-         II etap: wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

·         KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie makroregionu Polska Wschodnia.

 

·         ILE?

 

-         I etap: kosztem kwalifikowanym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji; maks. wartość dofinansowania  82 781 PLN – intensywność wsparcia do 100% jako pomoc de minimis.

-         II etap:  maks. wartość dofinansowania 3,5 mln zł – intensywność wsparcia 85%.

 

·         KIEDY?

 

Konkurs w ramach I etapu trwa w okresie od 10.10 do 19.12.2023 r., kolejny zaplanowany jest w okresie od 04.04.2023 r. do 03.04.2025 r. Konkurs w ramach II etapu zaplanowany jest w okresie od 13.06 do 19.12.2024 r. 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS