Działalność B+R w MŚP

Wsparcie działalności B+R MŚP (FEP)

  

·         CO?

 

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 można pozyskać wsparcie na realizację „modułowych” projektów B+R obejmujących:

-         prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R (moduły obligatoryjne),

-         prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, uzyskanie ochrony własności intelektualnej wyników prac B+R) i/lub prace wdrożeniowe (moduły fakultatywne).

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP).

 

·         KTO?

 

dotację warunkową w ramach FEP ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność i mające siedzibę lub oddział na terenie Podkarpacia, potwierdzoną wpisem w dokumencie rejestrowym od min. 12 miesięcy.

 

·         ILE?


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 35 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%, w zależności od typu prac badawczych, wielkości podmiotu i rodzaju działań.

 

·         KIEDY?

 

Nabór wniosków trwa w okresie od 31 sierpnia do 30 listopada 2023 r.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS