Dotacje unijne dla firm 2024

Dotacje unijne dla firm 2024

 

W 2023 roku rozpoczęły się nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W harmonogramach naborów opracowanych dla poszczególnych programów, takich jak: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) czy Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (FEP), zaplanowano nabory projektów dotyczących wdrażania innowacji, prac b+r, cyfryzacji, internacjonalizacji, zazielenienia przedsiębiorstw itd., w ramach których można pozyskać dofinansowanie na zakup środków trwałych, WNiP, zakup usług doradczych, szkoleniowych itp. 

 


INNpuls specjalizujący się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji wspierających rozwój przedsiębiorstw, zaprasza do skorzystania z oferty.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

·         Wnioski i Biznesplany na dotacje unijne dla firm, w tym w szczególności projektów o wysokim potencjale innowacyjnym

·         Analizy finansowe i ekonomiczne

·         Audyty innowacyjności firm

·         Audyty wzornicze i Strategie Wzornicze

·         Audyty z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Modele Biznesowe GOZ – transformacji

·         Audyty i Mapy Drogowe Transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

·         Zarządzanie projektami innowacyjnymi

·     Szkolenia w tematyce m.in.: zarządzania procesami i projektami innowacyjnymi, źródeł i metod finansowania projektów innowacyjnych, procesów i metod komercjalizacji i transferu technologii, prawnych narzędzi ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, klastrów jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności MŚP, wzornictwa przemysłowego, jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności MŚP, strategii i instrumentów internacjonalizacji MŚP, E-biznesu -  Zasad i technik prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz nowoczesnego marketingu internetowego

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS