Dotacje unijne dla firm 2019

Dotacje unijne dla firm 2019

 

Rok 2019 jest kolejnym rokiem w nowej perspektywie finansowej UE, który obfitował będzie w dotacje unijne dla firm. Nadchodzące kwartały bieżącego roku rozplanowano konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jak również Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

 

Dofinansowanie na projekty badawcze NCBR?

  

Dotacje unijne dla firm pozyskać można na projekty badawcze NCBR, są to również dotacje inwestycyjne PARP. Analiza oferty INNpuls umożliwi Państwu poszukiwanie właściwych źróródeł finansowania. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż dotacje unijne dla firm stanowią niezwykle atrakcyjną formę wsparcia dla firm, ułatwiając im rozwój działalności, nasza firma specjalizuje się w skutecznym ich pozyskiwaniu. Dodatkowo w odpowiedzi na upowszechniający się trend ciągłego doskonalenia i rozwijania kwalifikacji i umiejętności pracowników, oferujemy Państwu szkolenia, których tematyka odpowiada identyfikowanym potrzebom. Nasza obecność na rynku umożliwia efektywniejsze prosperowanie przedsiębiorstw, które poprzez pozyskane dotacje zapewniają sobie stabilny rozwój oraz poprawę konkurencyjności na tle innych podmiotów. Do momentu otrzymania dotacji trzeba przejść długą drogę, którą z naszą pomocą zdecydowanie łatwiej pokonać. Procedura ubiegania się o środki europejskie nie jest bardzo skomplikowana, ale za to niezwykle wymagająca, a od dobrze przygotowanych dokumentów aplikacyjnych często uzależniony jest sukces całego przedsięwzięcia.

Chcemy służyć Państwu wsparciem informacyjnym, promować krajowe i zagraniczne „dobre praktyki”, służyć wiedzą i doświadczeniem w podejmowaniu trudnych, często nawet ryzykownych decyzji, które przekładają się na wspólny sukces. Gdyby nie wkład wspólnotowy wiele przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na realizację projektów, które w końcowym rozrachunku okazały się kluczowe dla pozycji ich firm. Gwarantujemy, że dzięki współpracy z nami, przekonacie się Państwo jak wiele może się w Waszych firmach zmienić.

W pakiecie usług, które świadczymy na rzecz przedsiębiorstw znajdują się:

  • Biznesplany na dotacje unijne dla firm, w tym w szczególności projektów o wysokim potencjale innowacyjnym
  • Biznesplany na potrzeby kredytu komercyjnego
  • Analizy finansowe i ekonomiczne
  • Audyty innowacyjności firm
  • Audyty wzornicze
  • Strategie Innowacji
  • Strategie eksportowe
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  • Szkolenia w tematyce m.in.: zarządzania procesami i projektami innowacyjnymi, źródeł i metod finansowania projektów innowacyjnych, procesów i metod komercjalizacji i transferu technologii, prawnych narzędzi ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, klastrów jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności MŚP, wzornictwa przemysłowego, jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności MŚP, strategii i instrumentów internacjonalizacji MŚP, E-biznesu -  Zasad i technik prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz nowoczesnego marketingu internetowego
  • Specjalistyczne szkolenia techniczne dla branż strategicznych, w tym techniczny język angielski dla lotnictwa.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS