Ścieżka SMART

Ścieżka SMART w ramach FENG

 

·         CO?

 

FENG.01.01 Ścieżka SMART Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki dofinansowuje kompleksowe projekty prowadzące do wzmocnienia zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów, w tym obowiązkowego modułu b+r i/lub wdrożenie innowacji.  

 

Instytucjami ogłaszającymi konkursy i oceniającymi wnioski o dofinansowanie są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – dla MŚP i konsorcjów MŚP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – dla pozostałych podmiotów.

  

·         KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja MŚP, a także przedsiębiorstwa inne niż MSP (small mid caps, mid caps, duże) oraz konsorcja przedsiębiorstw i konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami b+r lub organizacjami pozarządowymi.   

   

·         ILE?

 

Maksymalny poziom dofinansowania 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

 

 

·         KIEDY?

 

Konkurs dla pojedynczych MŚP trwa do 30.10.2023 r., kolejny planowany jest na I kwartał 2024 r. Dedykowany projektom na rzecz dostępności do 30.10.2023 r., dla konsorcjów MŚP planowany jest w okresie od 14.11.2023 r. do 08.02.2024 r. 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS