Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW)

 

       -         CO?

 

Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej dofinansowuje projekty na rzecz transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Projekty mogą obejmować następujące działania:

-         - audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0

-         - działania inwestycyjne, tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania

-         - wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

-         KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie makroregionu Polska Wschodnia.

 

-         ILE?

 

Maksymalna wartość dofinansowania 3 mln zł

 

-         KIEDY?

 

Konkurs trwa w okresie od 02.08 do 08.11.2023 r., kolejny zaplanowany jest w III kwartale 2024 r.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS