Promocja marki innowacyjnych MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG)

 ·         CO?

 

FENG.01.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP dofinansowuje projekty wspierające promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. 

 

Instytucją ogłaszającą konkurs i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

  

·         KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą polskie przedsiębiorstwa posiadające znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych oraz przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

   

·         ILE?

 

Maksymalny poziom dofinansowania 50%.

 

 

·         KIEDY?

 

Konkurs został zaplanowany w okresie od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

 
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS