Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny (FENG)

 

·         CO?

 

Poddziałanie 02.32 Kredyt Technologiczny Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki wspiera wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii i wprowadzanie na rynek w wyniku ich wdrożenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Celem inwestycji jest zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji wspomnianych produktów, procesów lub usług.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

 

·         KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski i posiadające zdolność kredytową.

 

·         ILE?

 

Na inwestycje związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii można uzyskać premię technologiczną (tj. dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji). Maks. poziom dofinansowania: 70%.

 

·         KIEDY?

 

W aktualnym harmonogramie naborów brak informacji o terminie kolejnego konkursu.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS