Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny 2018

  

  • CO?

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na inwestycje technologiczne 2018 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera inwestycje związane z wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym. Co istotne innowacja musi dotyczyć technologii wytwarzania, a niekoniecznie produktu bądź usługi. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Kredyt technologiczny 2018 ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogłaszane konkursy będą miały zasięg ogólnopolski.

 

  • ILE?

 

Na inwestycje związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii będzie można uzyskać premię technologiczną w wysokości do 6 mln złotych.

 

  • KIEDY?

 

W roku 2018 przewiduje się jeden konkurs w ramach konkursu Kredyt technologiczny 2018, a jego ogłoszenie zaplanowanego na dzień 15 stycznia 2018.  Nabór wniosków zaczyna się 15 lutego 2018, a możliwość ich składania przewidzano do 24 maj 2018 r. 

 

Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs wynosi 550 mln PLN.

 


 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS