Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny 2019

  

  • CO?

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na inwestycje technologiczne 2019 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera inwestycje związane z wdrożeniem innowacji o charakterze technologicznym. Co istotne innowacja musi dotyczyć technologii wytwarzania, a niekoniecznie produktu bądź usługi. Premiowane będą projekty o najwyższym poziomie innowacyjności.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Kredyt technologiczny 2019 ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogłaszane konkursy będą miały zasięg ogólnopolski.

 

  • ILE?

 

Na inwestycje związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii będzie można uzyskać premię technologiczną w wysokości do 6 mln złotych.

 

  • KIEDY?

 

W roku 2019 przewiduje się jeden konkurs w ramach konkursu Kredyt technologiczny 2019, którego rozpoczęcie ogłoszono 7.12.2018 r.  Nabór wniosków potrwa do 26.04.2019 r. 

 

 

 


 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS