Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie inwestycyjne MŚP (FEP)

·         CO?

 

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 można pozyskać wsparcie inwestycyjne ukierunkowane na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ lub Przemysłu 4.0).

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP).

 

·         KTO?

 

dotację warunkową w ramach FEP ubiegać się mogą przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie Podkarpacia potwierdzoną wpisem w dokumencie rejestrowym od min. 24 miesięcy.

 

·         ILE?


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 3 mln PLN.

 

·         KIEDY?

 

Najbliższy nabór odbędzie się w okresie od 1 do 30 października 2023 r.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS