Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny (FENG)

     

·         CO?

 

Poddziałanie 03.01 Kredyt Ekologiczny Programu Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki wspiera transformację przedsiębiorstw zwiększającą ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

 

·         KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstwa inne niż MSP (small mid caps, mid caps, duże) prowadzące działalność na terenie Polski i posiadające zdolność kredytową.

 

·         ILE?

 

Na inwestycje można uzyskać premię ekologiczną (tj. dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji). Maks. poziom dofinansowania: 70%.

 

·         KIEDY?

 

Konkurs jest planowany w okresie od 25.04 do 25.07.2024 r. 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS